2013-12-05 - Project

Bron: www.rutgerswpf.nl

Weerbaar! Nieuwsbrief nr. 1, juli 2013

Datum:
18-07-2013
Tags:
Seksuele opvoeding en ontwikkelingPubersMensen met een beperking
Het project ‘van kwetsbaar naar weerbaar’ - waarin Rutgers WPF en CED-groep samenwerken - beoogt kinderen en jongeren in de veilige leeromgeving van het speciaal onderwijs de juiste informatie en vaardigheden aan te reiken in de verschillende stadia van hun seksuele ontwikkeling.

Kick-off op 30 oktober! Zet deze datum vast in uw agenda
Tijdens de kick-off op 30 oktober 2013 presenteren we niet alleen de uitkomsten van de eerste fase: de leerlijnen en het literatuuronderzoek; het middagprogramma is gevuld met actieve en praktische workshops. De bijeenkomst is specifiek bedoeld voor leerkrachten, zorgprofessionals en oudervertegenwoordigers. In september volgt de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Doorlopende leerlijn seksuele vorming
De leerlijn seksuele vorming is in ontwikkeling conform de werkwijze voor CED-leerlijnen. Als eerste is een leerlijn voor het VSO voor de uitstroombestemmingen Dagbesteding en Arbeidsgericht ontwikkeld. Deze leerlijn is dus voornamelijk van toepassing voor het cluster 3 ZML-onderwijs en voor het arbeidsgerichte onderwijs binnen de overige clusters. Een resonansgroep heeft in juni het eerste concept ontvangen om feedback te geven. Verwerking van de feedback gebeurt deze zomer. Wanneer deze leerlijn voor het VSO is afgerond zal van hieruit de ontwikkeling starten voor de leerlijn van het SO ZML. De leerlijn voor cluster 3 ZML-onderwijs is de basis voor de overige leerlijnen voor het VSO.

Heeft u vragen over de leerlijnen? Neem contact op met Tim Micklinghoff (CED-Groep).

Literatuuronderzoek
De uitkomsten van het literatuuronderzoek vullen de leerlijnen voor het (V)SO aan. Er komen specifieke aandachtspunten voor kinderen met: een visuele beperking, een auditieve beperking, een lichamelijke beperking, autisme en ADHD. Voor ouders komt er een brochure waarin de laatste wetenschappelijke inzichten zijn verwerkt. Docenten kunnen die inzichten vinden binnen de digitale werkomgeving.

Digitale werkomgeving
We maken wetenschappelijke inzichten, praktijkgerichte informatie, materialen en methoden toegankelijk voor de onderwijspraktijk via een digitale werkomgeving.

U vindt op de website:

leerlijnen seksuele vorming, aandachtspunten voor overige clusters;
materialen, werkvormen, tips & tricks en bruikbare methodieken;
videomateriaal;
aanbevelingen voor visie- en beleidsontwikkeling en de inbedding van relationele en seksuele vorming op een school of instelling;
tips voor ouderbetrokkenheid.
In het vooruitzicht
In januari 2014 start de tweede fase van het project. Dan staat inventariseren van de kennis uit de praktijk op het programma, als ook het zichtbaar maken ervan. Er vindt uitwisseling plaats tussen leerkrachten, ouders en beleidsmakers onderling. Daarvoor komen er drie kennisgroepen: één voor leerkrachten, één voor beleidsmakers en één voor ouders/ oudervertegenwoordigers.

Achtergrond
Met financiële ondersteuning van OCW slaan Rutgers WPF en de CED-Groep de handen ineen om een leerlijn te ontwikkelen voor het (voorgezet) speciaal onderwijs, en een digitale leeromgeving. Het project eindigt in september 2015.

Heeft u een vraag over het project, neem dan op met projectleider Sanna Maris van Rutgers WPF.

www.rutgerswpf.nl

www.seksuelevorming.nl

www.leerlijnen.cedgroep.nl/