Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Eduna opgesteld 24 augustus 2015

1. Algemene informatieverplichtingen:
- Eduna levert educatief spel en lesmateriaal voor scholen, instellingen en ouders.
- Eigenaar Eduna is Naomi Baas-Kniest en het bedrijf is gevestigd op het volgende adres: De Reest
36, 8051 JR Hattem. Telefonisch bereikbaar via het volgende nummer: 06-30681646.
- De prijzen van de producten en de verzendkosten, kunt u vinden op de website
www.eduna.nl. Wij maken gebruik van de KOR en hebben vrijstelling van BTW heffing.
- Eduna behoudt zicht het recht voor de algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen door
online de wijzigingen te publiceren.
- Voor telefonisch contact worden er geen verdere kosten doorberekend voor de klant (uitzondering
gebruik eigen telefoonkosten).

- Betaling en levering: De klant plaatst via de website of door het invullen van een
bestelformulier een bestelling bij Eduna. Na het plaatsen van de bestelling via de website,
ontvangt de klant direct een ontvangstreactie van Eduna. In deze e-mail staat een overzicht van
de bestelling en een link waarop de klant de bestelling kan bevestigen. Wanneer de klant hierop
klikt, is de bestelling definitief.
- Eduna levert het gewenste product (wanneer het product op voorraad is) binnen 7 dagen aan de
klant. Is het product niet op voorraad, dan is Eduna gebonden aan de levertijd van leveranciers.
Eduna zet zich in om zoveel mogelijk voorraad te hebben, zodat de levertijd beperkt blijft. Is er
toch een langere levertijd nodig dan 7 dagen, dan neemt Eduna altijd contact op met de klant om
te overleggen over de verdere bestelling. Bij het niet op voorraad hebben van het gewenste
product is de uiterlijke leverdata 4-6 weken. Bij levering van het product ontvangt de klant de
factuur en de algemene voorwaarden.
- Na ontvangst van de factuur, is de klant verplicht het bedrag o.v.v. het factuurnummer over te
maken naar Eduna binnen 14 dagen.
- Klachten: klachten kunnen altijd besproken worden. Wanneer u niet tevreden bent horen we dit
graag, zodat we het samen kunnen oplossen.
U kunt een klacht indienen via het volgende e-mailadres info@eduna.nl of telefonisch bespreken
via 06-30681646.

2. Informatieplicht ontbinden overeenkomst:
- Bedenktijd: wanneer een klant niet tevreden is over het product, het product niet aan de beloofde
eisen voldoet of incompleet is heeft de klant het recht om het product terug te sturen binnen 14
dagen na ontvangst van het product/de producten. Eduna heeft de verplichting om het door de klant
betaalde bedrag in zijn geheel terug te storten op de rekening van de klant binnen 14 dagen na
ontvangst van retourzending. Voorwaarde is dat het product niet gebruikt is, verzegelingen en
plastificeringen (waar aanwezig) nog intact zijn. Bij levering wordt het retourformulier
bijgeleverd.
- Wanneer de verzegeling van het product of de plastificering van de kaarten beschadigd is of open
gemaakt is, heeft de klant geen recht meer op terugzending van het product. Bovengenoemde geldt
niet bij druk en/of productiefouten aan het product. De klant heeft bij het laatste altijd het
recht van retourzending.

3. Informatieplicht over bijkomende kosten:
- De kosten voor terugzending van het product, komen voor rekening van de klant.

4. Aanvullende eisen voor:
Verkoop/dienstverlening via internet:
- Duidelijke productinformatie is aangegeven op de website www.eduna.nl
- Elke bestelling geeft een betalingsverplichting aan de klant.
- Wanneer de klant een bestelling wil plaatsen is de klant verplicht het vakje aan te kruisen
waarin hij/zij aangeeft de algemene voorwaarden van Eduna te hebben gelezen.
- Wanneer de klant een bestelling via de website plaatst, ontvangt de klant de factuur en de
algemene voorwaarden bij levering van het product.
- Betaling kan overgemaakt worden binnen 14 dagen naar de rekening van Eduna, deze word vermeld op
de factuur.

5. Extra informatie over auteursrechten:
- De website, tekst en illustraties van de producten zijn eigendom van Eduna en zijn
auteursrechtelijk en merken rechterlijk beschermd. Het verveelvoudigen, kopieren of ongeoorloofd
gebruik is verboden.
- Documenten mogen worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik op voorwaarde dat het auteursrecht en
de bronverwijzingen ook worden gekopieerd, geen wijzigingen worden toegevoegd en het document in
zijn geheel wordt gekopieerd.
- Alle rechten op alle producten van Eduna zijn voorbehouden aan de eigenaar.