07-09-2015 - Brieven zijn verzonden naar scholen & instellingen

De begeleidende brieven inclusief flyer zijn verzonden naar de scholen en instellingen. De eerste bestellingen zijn inmiddels binnen...