Werkmap Liefde & Seks

De werkmap Liefde & Seks maakt seksualiteit op een ontspannen manier bespreekbaar met jongeren. Jongeren leren aan de hand van opdrachten en rollenspellen. Ze krijgen meer inzicht in zichzelf en hun eigen grenzen. Door het spelen van rollenspellen leren ze op welke manier ze hun grenzen aan kunnen geven en worden weerbaarder. Social media is hierin opgenomen, denk aan: wat plaats je op Facebook, seksfoto's en video's deel je niet op internet etc.

Doelen van deze voorlichting:
* Inzicht vergroten over je eigen lichaam en
bevorderen van hygi´┐Żne
* Inzicht vergroten over veilige seks en veilig
internetgebruik
* Het vergroten van weerbaarheid en het leren
rekening te houden met een ander
* Seksueel overschrijdend gedrag en misbruik leren
herkennen en zoveel mogelijk stoppen

De werkmap is opgedeeld in de volgende 6 hoofdstukken:
- Dit ben ik
- Liefde & vrienden
- Help mijn lichaam verandert & seks
- Veilige seks & soa's
- Media
- Groepsdruk & grenzen

De werkmap is een onderdeel van de seksuele voorlichting voor jongeren met een licht verstandelijke beperking vanaf 10 jaar. De beginleeftijd is een richtlijn, het is belangrijk dat de begeleid(st)er goed beoordeelt wanneer de jongeren toe zijn aan bepaalde onderwerpen van het voorlichtingspakket. Deze werkmap kan ook goed gebruikt worden bij jongeren met een regulier IQ. Het is leerzaam en sluit goed aan bij de belevingswereld van jongeren. Ook is het makkelijk te begrijpen en niet kinderachtig.

De werkmap kan het beste gebruikt worden in combinatie met het gehele voorlichtingspakket Liefde & Seks van Eduna. Dit voorlichtingspakket bevat de volgende onderdelen: memoryspel, kwartetspel, bordspel en een werkmap.

Eduna hecht veel waarde aan een goede begeleiding tijdens deze educatieve voorlichting en is op geen enkele manier aansprakelijk.