Workshop seksuele voorlichting voor kinderen

Onze voorkeur heeft dat de docent binnen het onderwijs/woonvormen zelf de voorlichting verzorgt. De docent kent zijn/haar eigen leerlingen het beste en kan daardoor beter in spelen op gevoelige thema's rondom seksualiteit en eerdere ervaringen van kinderen.

In de praktijk blijkt dat veel docenten/begeleiders het lastig vinden om seksualiteit bespreekbaar te maken. Wanneer u hierbij hulp wilt, kunnen wij de voorlichting geven in uw groep. Tevens kunnen we in de thuissituatie/woonvorm voorlichting geven. We gaan deze voorlichting samen aanpakken, zodat u in de toekomst de voorlichting zelf kan gaan oppakken. Dit vinden we belangrijk vanwege het groeiende probleem rondom gevaren van social media en loverboy problematiek.

De tijdsduur van voorlichting is afhankelijk van doelgroep, niveau en locatie.
U kunt rekening houden met een gemiddelde van: 7 lessen van 1,5 uur.